‫ «اصول و فنون مذاکره فروش»

گفتگو با فربد طهرانی
مدرس و مشاور اصول و فنون مذاکره

دوشنبه 10 شهریور 1399

جهت مشاهده سایر ویدئوهای آموزشی و مطالب کاربردی در حوزه کسب و کار به صفحه اینستاگرام پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مراجعه بفرمایید.
http://instagram.com/sustp.ir