‫ ایران دومین تولیدکننده داروی نوترکیب فاکتور 8 در جهان

تولید داروی نوترکیب فاکتور ۸ در شرکت سامان داروی هشتم عضو پارک علم و فناوری خراسان رضوی

چهارشنبه 5 شهریور 1399 - اخبار ساعت 9 - شبکه خبر