‫ شرکت نیرونماد، اولین تولید کننده دستگاه تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور در آسیا

شرکت نیرو نماد خراسان عضو پارک علم و فناوری خراسان، اولین تولید کننده دستگاه تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور در آسیا

۱ شهریور ۱۳۹۹ - اخبار ساعت ۲۰ - شبکه چهار سیما