‫ گفت و گو با مدیرعامل شرکت پارس ساوا عضو پارک علم و فناوری خراسان

برنامه صبح خراسانی - شبکه خراسان رضوی - پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹