‫ گزارش صدا و سیما از اجلاس بنیاد علمی اکو دانشگاه اصفهان - 18تیرماه 1398