‫ گفتگوی زنده رادیویی با مدیرعامل شرکت احیا درمان پیشرفته

برنامه زنده رادیویی جوان آپ با موضوع بررسی ایده های دانش بنیان و استارتاپ ها با مهندس احمد بهفرمقدم، مدیرعامل شرکت احیا درمان پیشرفته، عضو پارک علم و فناوری خراسان