‫ پارک علم و فناوری قزوین - تولید ابزارآلات مخصوص نیروگاهی

گزارش شبکه قزوین از شرکت سامان کالا توان ابزار تولیدکننده ابزار آلات مخصوص نیروگاهی و تنها تولید کننده ابزارآلات پیشرفته هیدرولیک درکشور که در مرکز رشد پارک علم و فناوری قزوین مستقر می باشد.