‫ پارک علم و فناوری قزوین - ساخت انواع قطعات خودرو

گزارش شبکه خبر از شرکت بساپارس صنعت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم وفناوری قزوین که توانسته است با دانش جوانان متخصص قطعات اصلی خودرو را بومی سازی و روانه بازار کند.