‫ پارک علم و فناوری قزوین - بومی سازی فناوری حفاری تونل در کشور

گزارش شبکه خبر از شرکت تونل ساز ماشین از واحدهای مستقر در پارک علم وفناوری قزوین که در زمینه طراحی و ساخت دستگاه های TBM تونل سازی فعالیت دارد.