‫ پارک علم و فناوری قزوین - سودآوری از ضایعات دامداری با سیستم فلشینگ

گزارش شبکه خبر از شرکت فناوری های پیشرفته نصرآب پالایش از واحد های مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوی قزوین که موفق به اجرای سیستم تصفیه آب یکی از دامداری های مدرن کشور شده است.
این شرکت ارائه دهنده راهکارهای بروز دنیا در حوزه تصفیه پساب و رفع آلاینده ها می باشد.