‫ پارک علم و فناوری قزوین - محصولات در حوزه کرونا

وپارک علم و فناوری قزوین ضمن فعالیت در حوزه تولید ملزومات و تجهیزات مقابله با کرونا، در حوزه تولید مواد ضدعفونی کننده، حائز رتبه اول در بین پارکهای علم و فناوری کشور گردید.