‫ سهم سی تی اسکن های داخلی در بیمارستان ها چقدر است؟

شرکت احیا درمان پیشرفته، عضو پارک علم و فناوری خراسان

تنها تولیدکننده سی تی اسکن در داخل کشور

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - اخبار شبکه یک سیما - ساعت ۲۱