‫ گروه‌های محمد آقاعباسلو

پارک علم و فناوری استان زنجان
پارکهای علم و فناوری استان زنجان
تعداد اعضا: 161
متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی متن طولانی...
تعداد اعضا: 7
فناوری ها و نیازهای حوزه IT و ICT
معرفی توانمندیهای واحدهای فناور در حوزه های IT و ICT پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور و همچنین اعلام نیاز فناورانه در این حوزه
تعداد اعضا: 125
مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت
مرکز نوآوری وشکوفایی خلاقیت پارک علم و فناوری خراسان از سال 1386 با هدف حمایت از افراد مستعد و صاحب ایده که نمونه فیزیکی از محصول خود ندارند ایجاد گردید تا افراد را یک گام به پذیرش در مراکز رشد فناوری نزدیک نماید. برنامه های این مرکز جهت حمایت طرح های نوآوری شامل حمایت های مالی، مشاوره ای، آموزشی و...
تعداد اعضا: 49
گروه عمومی تبادل نظر کاربران شبکه تعاملی
این گروه، برای تبادل نظر کاربران «شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد»، ایجاد شده است.
تعداد اعضا: 22
گروه تعاملی عملیاتی‌سازی وب‌گاه (وزارت+تیم توسعه)
در این گروه در خصوص عملیاتی سازی همین وبگاه صحبت می‌شود.
تعداد اعضا: 7
خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی
انجام خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی به شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد انجام کلیه خدمات ثبتی ، اداری و بیمه ای پیگیری پرونده های مالیاتی و تنظیم لوایح مالیاتی مشاوره و تنظیم قراردادهای کار معین و پیمانکاری آموزش حسابداری به کارآموزان و برگزاری همایش و کارگاه های تخصصی   ...
تعداد اعضا: 240
هم‌اندیشان نوین
تعداد اعضا: 1
گروه تعاملی عملیاتی سازی شبکه پارک علم و فناوری
گروه تعاملی عملیاتی سازی شبکه پارک علم و فناوری
تعداد اعضا: 16

صفحات: « 1 2