شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده استان

دوستان

مجید قربان زاده مدیر مرکز رشد
عبدالباقی قادرزاده مدیر مرکز رشد
محمدسیروان برزنجی کارمند پارک
محمد مهدی زاده
الهام کاظمی
داود تفضلی مدیر مرکز رشد
سارا میری نماینده استان
فرزاد اسکندری مدیر مرکز رشد
  • تعداد دوستان: 8

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد