شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده استان

دوستان

محمدسیروان برزنجی کارمند پارک
مجید قربان زاده مدیر مرکز رشد
عبدالباقی قادرزاده مدیر مرکز رشد
محمد مهدی زاده
الهام کاظمی
داود تفضلی مدیر مرکز رشد
سارا میری نماینده استان
فرزاد اسکندری مدیر مرکز رشد
  • تعداد دوستان: 8

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد