شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

دکتری تخصصی زراعت - گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
مسئول آموزش پارک علم و فناوری کرمانشاه کارشناس مرکز رشد پارک علم و فناوری کرمانشاه

دوستان

صبا امیری
  • تعداد دوستان: 1

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد