شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دفتر برنامه ریزی امور فناوری

دوستان

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
معصومه نیکونژاد نماینده استان
حدیث کوشکی نماینده استان
کارمند پارک
  • تعداد دوستان: 5

جزئیات نمایه

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: