شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

نماینده پارک
محمد شارق نماینده استان
وحید کامیاب نماینده پارک
معصومه نیکونژاد نماینده استان
زهرا شاهی
عطیه پناهی
سمانه مونسان
 • تعداد دوستان: 7

جزئیات نمایه

تازه‌ها

 • محسن صفابینش
  انجام خدمات و مشاوره مالی و مالیاتی به شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد
  انجام کلیه خدمات ثبتی ، اداری و بیمه ای و پیگیری پرونده های مالیاتی
  آموزش حسابداری به کارآموزان و برگزاری همایش و کارگاه های تخصصی
  7 مهر 1399
  1
'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: