شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

مدیر مرکز رشد

درباره من

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی

دوستان

وزارت عتف
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
طیب اسکندری نژاد
داود تفضلی مدیر مرکز رشد
ابوالفضل صدقی
عبدالمجید فرج الهی مدیر مرکز رشد
عباس باقی
محمد جمشیدی مدیر مرکز رشد
  • تعداد دوستان: 8

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد