شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده پارک

درباره من

کارشناس پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

دوستان

سجاد محمدیان هاور
رئیس پارک
محسن صفابینش
  • تعداد دوستان: 4

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد