شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده پارک

درباره من

کارشناس پذیرش و ارزیابی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

دوستان

علیرضا نیارکی
سجاد محمدیان هاور
رئیس پارک
محسن صفابینش
  • تعداد دوستان: 5

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد