شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده استان

درباره من

مسئول دفتر تجاری سازی پارک علم و فناوری کرمانشاه

دوستان

فاطمه دلیری نماینده استان
شهاب خوش خوی مدیر مرکز رشد
الهام کاظمی
مرتضی صابریان نماینده استان
زهراالسادات سیدزاده مدیر مرکز رشد
عطیه پناهی
محمد مهدی زاده
افشین کرمی

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد