شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

مسئول دفتر تجاری سازی پارک علم و فناوری کرمانشاه

دوستان

مرتضی صابریان نماینده استان
زهراالسادات سیدزاده مدیر مرکز رشد
فاطمه دلیری نماینده استان
شهاب خوش خوی مدیر مرکز رشد
نسترن کاظمی
محمد مهدی زاده
الهام کاظمی
عطیه پناهی
افشین کرمی

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد