شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده استان

درباره من

کارشناس شبکه سازی، برند سازی و ارتباط فناوری پارک علم و فناوری یزد

دوستان

امیر جهانگرد رفسنجانی مدیر مرکز رشد
حدیث کوشکی نماینده استان
کارمند پارک
تقی فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد
عباس باقی
  • تعداد دوستان: 6

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد