شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

طراح گرافیک
(طراحی نشانه، ست اداری، کاتالوگ، بسته بندی، لیبل محصول/ دستگاه، پوستر، و...)

دوستان

محمد ولیابیدگلی مدیر مرکز رشد
حسین حدیدی کارمند پارک
فریده برقی نماینده استان
مرتضی صابریان نماینده استان
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
فرهاد خلقی نماینده استان
نماینده پارک
مهدی آبرون

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد