شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

تیم توسعه

دوستان

محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
بهنام طالبی
عبدالباقی قادرزاده مدیر مرکز رشد
نماینده پارک
فرید شاهمرادی نماینده استان
محی‌الدین رجب‌زاده تیم توسعه
محمد مهدی زاده
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
مدیریت تیم توسعه

جزئیات نمایه

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: