شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
-
مدیر گروه راه‌کارهای سازمانی و ابری مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف

دوستان

نماینده پارک
مدیریت تیم توسعه
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
معصومه نیکونژاد نماینده استان
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
مهدی آبرون
محسن ديندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
بهنام طالبی
فرید شاهمرادی نماینده استان

جزئیات نمایه

تازه‌ها

'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: