شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

کارمند پارک

دوستان

محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
حسین حدیدی کارمند پارک
فرید شاهمرادی نماینده استان
مهدی آبرون
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
فروزان فاروقی نیا
حدیث کوشکی نماینده استان
نفیسه جلیلیان نماینده استان
مهدیه رضایی کارمند مرکز رشد

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد