شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

وحید کامیاب نماینده پارک
حمیدرضا پیله ور
حدیث کوشکی نماینده استان
امیرفتاح ضیائی
دفتر برنامه ریزی امور فناوری
نماینده استان
حمید باشی
  • تعداد دوستان: 8

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد