شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
مسلم حبیبی
علی بیات دفتر برنامه ریزی امور فناوری
  • تعداد دوستان: 4

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد