شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

متخصص کارآفرینی

دوستان

محمد ولیابیدگلی مدیر مرکز رشد
فریده برقی نماینده استان
زهراالسادات سیدزاده مدیر مرکز رشد
کارمند مرکز رشد
پارک علم و فناوری استان قم
فرید شاهمرادی نماینده استان
کارمند پارک
داود تفضلی مدیر مرکز رشد
سارا میری نماینده استان

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد