شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

مدیر مرکز رشد

دوستان

محمد مهدی زاده
نفیسه جلیلیان نماینده استان
تقی فرهنگ نیا مدیر مرکز رشد
عباس باقی
  • تعداد دوستان: 4

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد