شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

مدیر امور موسسات و بازاریابی پارک علم وفناوری قزوین
رئیس مرکز نوآوری پارک علم وفناوری قزوین

دوستان

معصومه نیکونژاد نماینده استان
حدیث کوشکی نماینده استان
ابراهیم کوهستان زاده
  • تعداد دوستان: 4

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد