شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

نماینده استان

دوستان

دفتر برنامه ریزی امور فناوری
محمد مهدی زاده
حمیدرضا پیله ور
مهرداد شفیعی مدیر مرکز رشد
نفیسه جلیلیان نماینده استان
ابراهیم کوهستان زاده
سولماز ترکمن دفتر برنامه ریزی امور فناوری
کارمند پارک

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد