شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

مدیر مرکز رشد

دوستان

وحید کامیاب نماینده پارک
محمد مهدی زاده
معصومه نیکونژاد نماینده استان
امیر جهانگرد رفسنجانی مدیر مرکز رشد
نفیسه جلیلیان نماینده استان
  • تعداد دوستان: 5

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد