شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

مدیر مرکز رشد

دوستان

وزارت عتف
نماینده استان
الهام کاظمی
مجید شمسی مدیر مرکز رشد
معصومه نیکونژاد نماینده استان
مسلم حبیبی
علیرضا جاویدعربشاهی
رضا غضنفری نژاد

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد