شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

مجید شمسی مدیر مرکز رشد
معصومه نیکونژاد نماینده استان
امیر جهانگرد رفسنجانی مدیر مرکز رشد
علیرضا جاویدعربشاهی
حدیث کوشکی نماینده استان
نفیسه جلیلیان نماینده استان
کارمند پارک
  • تعداد دوستان: 7

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد