شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

تیم توسعه

دوستان

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
معصومه نیکونژاد نماینده استان
عیسی انامرادنژاد تیم توسعه
فرید شاهمرادی نماینده استان
حامد سلیمیان
مسلم حبیبی
mehdi gholami دفتر برنامه ریزی امور فناوری
محمد امین فضلی
  • تعداد دوستان: 8

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد