شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دفتر برنامه ریزی امور فناوری

دوستان

محمد آقاعباسلو تیم توسعه
حامد شجاع سنگچولی
مهدی خداوردی
مجید شمسی مدیر مرکز رشد
بهنام طالبی
معصومه نیکونژاد نماینده استان
میر محمد علی طباطبایی رودسری نماینده استان
فرید شاهمرادی نماینده استان
وحید کامیاب نماینده پارک

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد