شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

مدیر مرکز رشد

دوستان

عبدالباقی قادرزاده مدیر مرکز رشد
محمد مهدی زاده
علیرضا جاویدعربشاهی
الهام آذربرزین
ایمان قربانی
  • تعداد دوستان: 6

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد