شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دفتر برنامه ریزی امور فناوری

دوستان

وزارت عتف
مهدی خداوردی
محمد آقاعباسلو تیم توسعه
وحید کامیاب نماینده پارک
فرید شاهمرادی نماینده استان
محمد مهدی زاده
حامد شجاع سنگچولی
مجید شمسی مدیر مرکز رشد
معصومه نیکونژاد نماینده استان

جزئیات نمایه

بلاگ

  • مقدمه ای بر ثبت اختراع 
    28 مهر 1400
  • واژه اکوسیستم در سال های اخیر کاربرد بسیاری در بین مسئولین داشته است اما به کارگیران این واژه آیا با مفهوم ساده این واژه و به کارگیری آن در حوزه اقتصاد آشنا هستند،...
    28 مهر 1400

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد