شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

دوستان

حسین حدیدی کارمند پارک
محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
نماینده استان
  • تعداد دوستان: 3

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد