شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

- کارشناسی ارشد ; مهندسی صنایع
-کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی ; پارک خراسان

- 8 سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت زنجیره تامین (SCM)

** تخصص اصلی :تحلیل داده ها با استفاده از مفهوم هوش تجاری (BI) در قالب داشبوردهای مدیریتی به کمک نرم افزارهای
-Excel
-Tableau

دوستان

نماینده پارک
حسین حدیدی کارمند پارک
معصومه نیکونژاد نماینده استان
مهدی آبرون
محسن ديندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
بهنام طالبی
سارا میری نماینده استان
عطیه پناهی
محمد مهدی زاده

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد