شبکه تعاملی پارک‌ها و مراکز رشد

درباره من

- کارشناسی ارشد ; مهندسی صنایع
-کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی ; پارک خراسان

- 8 سال سابقه فعالیت در حوزه مدیریت زنجیره تامین (SCM)

** تخصص اصلی :تحلیل داده ها با استفاده از مفهوم هوش تجاری (BI) در قالب داشبوردهای مدیریتی به کمک نرم افزارهای
-Excel
-Tableau

دوستان

محسن دیندار دفتر برنامه ریزی امور فناوری
بهنام طالبی
نماینده پارک
حسین حدیدی کارمند پارک
مهدی آبرون
محمد مهدی زاده
معصومه نیکونژاد نماینده استان
سارا میری نماینده استان
عطیه پناهی

جزئیات نمایه

تازه‌ها

  • موردی وجود ندارد