‫ تصاویر | آلبوم: گزارش تصویری نمایشگاه فناوری در صنایع فرهنگی

محمدرضاآقاجانی نماینده پارک
محمدرضاآقاجانی
فعالیت: 26 بهمن 1399

گزارش تصویری نمایشگاه فناوری در صنایع فرهنگی

نمایشگاه فناوری در صنایع فرهنگی توسط پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی از تاریخ 15 بهمن لغایت 22 بهمن برگزار می گردد.
'':
محو شدن
اسلاید
امتیاز: