‫ اخبار

پذیرش 81 واحد فناور و دانش‌بنیان در سال 1399 در پارک علم و فناوری استان مرکزی

با برگزاری 63 جلسه داوری تخصصی و 42 جلسه شورای فناوری پارک و مراکز رشد، 81 واحد فناور و دانش‌بنیان در سال 1399 در بخش پارک و مراکز رشد پارک علم و فناوری استان مرکزی مورد پذیرش و استقرار قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان مرکزی در سال 1399 تعداد 167 درخواست پذیرش از طریق سامانه متمرکز جذب و پذیرش پارک ثبت گردید، که از این تعداد 146 طرح، متقاضی پذیرش در مراکز رشد و 21 طرح، متقاضی پذیرش در بخش پارک بوده‌اند.
از میان 146 طرح متقاضی جهت پذیرش در مراکز رشد، با برگزاری 51 جلسه داوری تخصصی و 30 جلسه شورای مرکز رشد جامع و 2 جلسه شورای مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی، در مجموع با پذیرش 40 هسته فناور و 31 شرکت فناور نوپا در مراکز رشد موافقت گردید.
همچنین از میان 21 طرح متقاضی پذیرش در پارک در قالب واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و شرکت‌های فناور خصوص رشد یافته، با برگزاری 12 جلسه داوری تخصصی و 10 جلسه شورای فناوری پارک، با پذیرش 10 شرکت فناور و دانش‌بنیان در پارک موافقت به عمل آمد.


انتهای پیام./

صفحات: « 1 2 3