‫ اخبار

برگزاری وبینار آموزش تدوین طرح کسب و کار

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم وبینار آموزش تدوین طرح کسب و کار هم اکنون به صورت مجازی توسط مهندس حسین جهانگیریان کارشناس نظارت و ارزیابی مرکز رشد دانشگاه قم در حال برگزاری می­ باشد. در این وبینار مهندس جهانگیریان در خصوص آموزش تدوین طرح کسب و کار صحبت نمودند.

مهندس جهانگیریان بیان نمودند:  طرح کسب ‌وکار سندی مکتوب است که جزئیات کسب‌ وکار پیشنهادی را مشخص می‌کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش‌بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.

هم ­چنین کارشناس نظارت و ارزیابی مرکز رشد در ادامه بیان نمودند: تهیه طرح تجاری مهم ترین و پیچیده ترین قسمت در روند کارآفرینی است. در واقع برنامه کسب و کار به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی و مدیریت بهتر کسب‌ و کارهای موجود و یا جدید می‌باشد. این کار از طریق توجه به اولویت‌ها، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. با تدوین اهداف و شیوه‌های دستیابی به هدف مسیر موفقیت هموار می‌شود.

در حین برگزاری وبینار مهندس جهانگیریان به سوالات شرکت کنندگان حاضر در این وبینار پاسخ می دهند.