‫ اخبار

حضور شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو) در اولین رویداد تا ثریا

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد دانشگاه قم شرکت ایستا صنعت وطن (خانه نانو) در اولین رویداد شرکت های فناور و دانش بنیان با عنوان تا ثریا حضور یافت و در همین راستا ضمن معرفی برخی از محصولات و دستاوردهای خود در حوزه نانو فناوری به متقاضیان و شرکت ها و طرح های علاقمند به حضور در این رویداد، تجربیات لازم را ارائه نمود.

شرکت فناور ایستا صنعت وطن (خانه نانو) به مدیریت سرکار خانم دکتر کاشانیان از شرکت های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه قم می باشد که با حضور خود در نخستین رویداد تا ثریا «روایت راه حل های علمی نافع برای حل مسائل کشور» به ارائه فناوری های نوین در عرصه نانو فناوری پرداخته و محصولات کاربردی در علوم فناوری نانو را در این رویداد به نمایش گذاشته است.