‫ اخبار

برگزاری وبینار بازاریابی محصولات دانش بنیان در پارک علم و فناوری لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: وبینار بازاریابی محصولات دانش بنیان روز دوشنبه مورخ 4اسفند ماه به صورت مجازی توسط دکترمصطفی کریمیان اقبال عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این وبینار دکتر کریمیان در خصوص تجاری سازی و بازاریابی محصولات و تفاوت توسعه ایده و تجاری سازی صحبت نمودند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان نمودند: در توسعه ایده خروجی کار می تواند محصول ساده ای باشد ولی در تجاری سازی خروجی کار معمولاً ابعاد بزرگتری دارد.

دکتر کریمیان در ادامه افزودند: در توسعه ایده معمولاً از فناوری های موجود یا  ow- techا استفاده می شود ولیکن در تجاری سازی از فناوری های جدید یا high-tech استفاده می شود.

در پایان دکتر کریمیان به سوالات شرکت کنندگان در این وبینار پاسخ دادند.