‫ اخبار

بررسی زمینه های همکاری شرکت های دانش بنیان استان آذربایجان شرقی و پارک

در جلسه مشترک پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با مدیران عامل شرکت های دانش بنیان استان صورت گرفت.
 

مدیران عامل 20 شرکت دانش بنیان غیر مستقر در پارک، صبح روز شنبه 28 تیر ماه 1399 در نشستی مشترک با پارک علم و فناوری زمینه های مشارکت و همکاری با پارک را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. این جلسه  به علت محدودیت های ناشی از بیماری کرونا و لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی با حضور بیست شرکت دانش بنیان برگزار شد و در روز های آتی به صورت مستمر برای سایر شرکت ها ی دانش بنیان استان نیز برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. 
دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد پارک در حوزه های مختلف به تشریح  فرایند همکاری پارک  با شرکت های دانش بنیان استان پرداخت. رئیس پارک خواستار همکاری هر چه بیشتر شرکت های دانش بنیان و فناور استان با پارک علم و فناوری شد و خدمات و تسهیلات قابل ارائه پارک به شرکت های دانش بنیان و فناور را تشریح نمود. دکتر واعظی  رئوس پیشنهادات پارک برای توسعه همکاری های فیمابین را به شرح زیرعنوان کرد
•    آمادگی پارک برای عقد قراردادهای انتقال تکنولوژی با صنایع و سازمانها وارجاء پروژه های صنعتی به شرکت های دانش بنیان
•    عضویت شرکت های دانش بنیان استان در شبکه جهانی انتقال فناوری و بهرمندی از مزایای شبکه
•    مشارکت شرکت های دانش بنیان استان در راه اندازی کارخانه نوآوری
•    استقراردفاتر شرکت های دانش بنیان استان  در پارک برای بهره مندی از مزایای استقرار در پارک و گسترش همکاری ها
•    مشارکت در ایجاد اولین ساختمان hi tech کشور
•    مشارکت در ایجاد اول مزرعهhi tech در کشور
•    همکاری پارک و شرکت های دانش بنیان استان در زمینه راه اندازی و حمایت از  استارتاپ ها و شرکت های نوپا
•    توانمندسازی شرکت های دانش بنیان استان از طریق ارائه تسهیلات تجاری سازی و بازاریابی

گفتنی است در ادامه جلسه شرکت های دانش بنیان ضمن استقبال از پیشنهاد های همکاری پارک، مشکلات و چالش های شرکت های مطبوع خود را تشریح کرده و خواستار مساعدت پارک در این زمینه شدند.


نظرات

صبا امیری