‫ اخبار

راهی امید بخش در اقتصاد کشور

دکتر مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیر کل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت عتف در بازدید از نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی اعلام داشت:پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با اقداماتی که در پیش گرفته توانسته در مسیر تجاری سازی قرار بگیرد و باید امید زیادی در شکوفایی اقتصاد کشور داشت.

نخستین نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی»دروازه ای به سوی مولفه گمشده فرهنگ

نخستین نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی» روز چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با حضور مسوولان و مدیران عالی رتبه کشوری برگزار شد.

این نمایشگاه در فضایی به ابعاد 800 متر با حضور 70 هنرمند برپا شده و طراحی نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی» برگرفته از عناصر ناب معماری ایرانی و در سطح بین المللی ایجاد شده است.از سوی دیگر محصولات ارائه شده در این نمایشگاه باالهام از هنر اصیل ایرانی تولید شده که در زندگی مدرن امروزی نیز قابل استفاده است.

نخستین نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی» با شعار به سوی آینده‌ای روشن، چهارشنبه پانزدهم بهمن ماه سال جاری به همت پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با حضور دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، دکتر اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد صنایع بازرس کل امور واحد‌های تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور و دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو، رئیس پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و جمعی از مدیران عالی رتبه کشوری برگزار شد.

نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی» باتوجه به اهمیت رواج اقتصاد فرهنگ در سازمان های دولتی و خصوصی کشور می تواند دروازه ورودی به این صنایع و تغییر نگاه به معقوله فرهنگ باشد.

نخستین پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در زمینه فرهنگ و صنایع فرهنگی برآن است تا کاری کند که تصویر ارائه شده از فرهنگ به عنوان حوزه وابسته و پرهزینه به حوزه ای به عنوان مولد اقتصاد تغییر کند و با برپایی این نمایشگاه مولفه ای گمشده در فرهنگ را به نمایش بگذارد.

راهی امید بخش در اقتصاد کشور

قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری وزارت عتف گفت: پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی با اقداماتی که در پیش گرفته توانسته در مسیر تجاری سازی قرار بگیرد و باید امید زیادی در شکوفایی اقتصاد کشور داشت.

مهدی کشمیری، قائم مقام معاون پژوهش و فناوری در امور فناوری و مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خلال بازدید از نخستین نمایشگاه «فناوری و صنایع فرهنگی» و در گفت وگو با خبرنگار سیناپرس با اشاره به یکه تازی مجموعه پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در عرصه تجاری سازی این نوع صنایع ورود پیدا کرده است، گفت: همیشه از فعالیت های این مجموعه شگفت زده شده ام چراکه تفاوت بارزی با دیگر مجموعه های همتای خود در سراسر کشور دارد. در حقیقت به لحاظ ساختاری دارای تفاوت های مهمی است که برای شخص من حائز اهمیت است.

وی گفت: امیدوارم فعالیت های پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی به ویژه این نمایشگاه منشاء تحولات عظیمی در حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق باشد. به نظر می آید که این مجموعه با اقداماتی که در پیش گرفته توانسته در مسیر تجاری سازی صنایع فرهنگی قرار بگیرد و باید امید زیادی نسبت به این فرآیند داشت.

دکتر کشمیری گفت: خوشبختانه این جریان در کشور از جدیت زیادی برخوردار است چنانچه در دنیا هم شاهد نمونه های موفق بوده ایم. گفتنی است، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی می تواند کمک شایانی به شرکت ها برای برجسته شدن آنها در بازار کند. در واقع مقصد نهایی این کسب و کارها راه یابی به جامعه برای دسترسی عامه مردم به خدمات آن هاست که با توجه به اقدامات صورت گرفته می توانیم در آینده ای نزدیک شاهد آن باشیم.


مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 26 بهمن 1399

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0