‫ اخبار

برگزاری وبینار (mentoring&coaching) در پارک علم و فناوری لرستان

برگزاری وبینار (mentoring&coaching)در پارک علم و فناوری لرستان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان: وبینار منتورینگ و کوچینگ روز دوشنبه مورخ 20بهمن ماه به صورت مجازی توسط دکترمصطفی کریمیان اقبال عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در این وبینار دکتر کریمیان در خصوص منتورینگ، آماده سازی منتورها برای تعامل با شرکت ها، تفاوت منتورینگ و کوچینگ صحبت نمودند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان نمودند: یکی از چالش های اصلی شرکت های نوپا شناسای منتورها و مهارتهای لازم برای توسعه کسب و کار می باشد.

وی افزودند: شتابدهنده بحث روز است اما منتورینگ پایه اصلی شتابدهنده می باشد

.

دکتر کریمیان در ادامه اظهار نمودند: ارتباطات فردی بین مدیران مراکز رشد و کار آفرینان کم رنگ شده و می بایست این ارتباط تقویت شود.

در پایان دکتر کریمیان به سوالات شرکت کنندگان در این وبینار پاسخ دادند.