‫ اخبار

پارک ملی صنایع فرهنگی؛ خلاء میان دانشگاه و جامعه را از بین می‌ برد

پارک های علم و فناوری منطقی‌ ترین معبر و گذرگاه برای پیوند علم و‌ جامعه و رفع نیازهای جامعه هستند و به واقع این پارک ها می‌توانند خلاء و فاصله میان دانشگاه و جامعه را از بین ببرند.

 

دکتر حسینعلی قبادی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اظهار کرد: در نخستین نمایشگاه فناوری و صنایع فرهنگی شاهد تحولات سازنده و امیدوار کننده‌ ای هستیم و می بینیم که بیش از گذشته به صورت مطلوبی با جامعه و بیشتر با قلب کارها پیوند خورده است.

وی در ادامه عنوان کرد: تقاضا دارم این فعالیت ها به گونه ای مستند سازی دانشی شود، از این رو‌ که ما کجا قرار داشتیم؟ در حال حاضر در کدام نقطه قرار داریم و در آینده قرار است به کجا برسیم؟ و این مسیر را چگونه باید طی کنیم؟ این امر مهم است که تجربه بیاموزیم و راه کارهای مطلوب تر و شاخص مندی تدوین کنیم.

او همچنین تصریح کرد: مسوولان با توجه به تجربه و دانشی که دارند می توانند در این مسیر گام بردارند و موفق نیز می شوند و همچنین برای مجموعه جهادهای دانشگاهی نوید بخش خواهند بود.

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تاکید کرد:‌ پارک های علم و فناوری منطقی‌ ترین معبر و گذرگاه برای پیوند علم و‌ جامعه و رفع نیازهای جامعه هستند. تجربه ایرانی و جهانی در حیطه چنین پارک ها و پارک های دیگر نیز نشان می‌ دهد که اگر قرار است ما به سمت کار آفرینی حرکت کنیم نهادی جامع تر و مناسب تر از پارک های علم و فناوری نداریم.

حسینعلی قبادی در پایان گفت: به واقع پارک ملی علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی می‌تواند خلا و فاصله میان دانشگاه و جامعه را از بین ببرد.